Izvor:AMICUS        Foto:Flickr

Broj serije Veličina pakovanja Rok upotrebe do: Datum prve distribucije:

Р1447 bočica, 90 ml 31.05.2016. 17.10.2013.

Р2581 bočica, 90 ml 11.09.2016. 25.11.2013.

Р4737 bočica, 90 ml 07.01.2017. 18.03.2014.

Р6077 bočica, 90 ml 13.03.2017. 29.05.2014.

Р8419 bočica, 90 ml 03.09.2017. 14.11.2014.

Р9468 bočica, 90 ml 27.10.2017. 16.01.2015.

R1794 bočica, 90 ml 19.01.2018. 14.04.2015.

R1767 bočica, 90 ml 23.01.2018. 29.04.2015.

R2228 bočica, 90 ml 19.02.2018. 24.06.2015.

R2686 bočica, 90 ml 06.04.2018. 04.08.2015.

R3180 bočica, 90 ml 10.05.2018. 14.09.2015.

AMICUS SRB d.o.o., kao nosilac dozvole za stavljanje leka Efferalgan°, oralni rastvor, 30mg/ml, bočica 90ml, obavestio je Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije da se dobrovoljno povlače iz prometa gore navedene serije leka koje imaju rok upotrebe zaključno sa oktobrom 2018. godine. Ovo povlačenje se odnosi samo na gore navedene serije leka i nema uticaja ni na jednu drugu seriju leka koja je u prometu u Republici Srbiji.

Povlačenje је pokrenuto nakon što su otkrivene poliuretanske čestice u opremi za pakovanje za koje se ne može sa sigurnošću tvrditi da nisu kontaminirale proizvod.

Odluka o povlačenju sa tržišta је doneta iz predostrožnosti, iako zaključno sa današnjim danom nije primećena kontaminacija nijednog pakovanja niti je primljena reklamacija ili prijava neželjene reakcije vezana za ovaj dogadaj.

Svi primaoci se obavezuju da navedene serije leka vrate dobavljaču.

Molimo Vas da navedene informacije prenesete svim relevantnim zaposlenima u Vasoj zdravstvenoj ustanovi.

Za sve dodatne informacije molimo vas da kontaktirate AMICUS SRB d.o.o., tel 011 44 26 301,

e-mail: serbia.info@amicuspharma.eu