DS

/DS

About DS

This author has not yet filled in any details.
So far DS has created 98 blog entries.

Zdravstvo i globalizacija

Ukoliko medicina ikada želi da napravi veliko dostignuće, mora da se uključi u širi politički i društveni život… mora da ukaže na barijere koje ometaju normalan životni ciklus i mora da ih uklanja… Rudolf Virhov (1821–1902) Svetska zdravstvena organizacija definiše zdravlje kao stanje potpunog telesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo kao odsustvo bolesti [...]

By | March 9th, 2018|Vesti iz zdravstva|0 Comments

Izveštaj sa sedme redovne konferencije “Izazovi u kliničkim ispitivanjima lekova”

Dana 14.12.2017. godine u Sava Centru u Beogradu je održana sedma redovna konferencija pod nazivom: “Izazovi u kliničkim ispitivanjima lekova” u organizaciji “CRA Akademije” i agencije “2GL Outsourcing” iz Beograda. Konferenciju je otvorio g-din Zoran Aćimović u ime organizatora naglašavajući važnost konferencije koja se tradicionalno održava uz prisustvo predstavnika CRO organizacija kao i sponzorskih kuća [...]

By | January 24th, 2018|Klinička ispitivanja vesti, Kongresi, Vesti iz zdravstva|0 Comments

IV NACIONALNA STUDIJA PREVALENCIJE BOLNIČKIH INFEKCIJA I POTROŠNjE ANTIBIOTIKA

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST U svim bolnicama u Srbiji počelo je sprovođenje velikog istraživanja, Četvrte nacionalne studije prevalencije bolničkih infekcija i potrošnje antibiotika, u organizaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije u saradnji sa Republičkom stručnom komisijom za nadzor nad bolničkim infekcijama, Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i mrežom instituta i zavoda za javno [...]

By | November 7th, 2017|Vesti iz zdravstva|0 Comments

Hiperpigmentacije

U današnje vreme kada lep izgled predstavlja imperativ dosta pacijenata se suočava sa problemom koje nose hiperpigmentacije tj fleke na koži. Hiperpigmentacije pored estetskog nekim pacijentima predstavljaju i donekle psihološki problem.   One nastaju kao posledica kako spoljašnjih tako i unutrašnjih faktora. Spoljašnji su posledica izlaganja UVA i UVB zračenju, infracrvenom zračenju, mehaničkoj traumi, frikciji, [...]

By | November 7th, 2017|Lepota i nega, Saveti stručnjaka, Vesti iz zdravstva|0 Comments

Neodostaci sistema pružanja usluga u oblasti kliničkog ispitivanja leka u RS

Piše: MSc.sci. Milorad Stamenović Na osnovu zakonodavstva Evropske Unije i na osnovu direktive EU 2001/20/EC moguća je primena raznih modela odlučivanja u oblasti upravljanja (menadžementa) kliničkim studijama. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije posredstvom Agencije za lekove i medicinska sredstva u Republici Srbiji sprovodi sistem koji podrazumeva strukturu donošenja odluka prilikom odobrenja izvođenja kliničkog ispitivanja leka ili [...]

By | June 21st, 2017|Klinička ispitivanja vesti|0 Comments

Značaj, pravni okvir i izazovi u kliničkim ispitivanjima

Kliničko ispitivanje leka je ispitivanje koje se vrši na ljudima sa ciljem utvrđivanja ili potvrđivanja kliničkih, farmakoloških, farmakodinamičkih dejstava jednog ili više ispitivanih lekova, identifikovanja svake neželjene reakcije na jedan ili više ispitivanih lekova, sa ciljem ispitivanja resorpcije, distribucije, metabolizma i izlučivanja jednog ili više lekova, kao i utvrđivanja bezbednosti, odnosno efikasnosti leka. [1] Evolucija [...]

By | May 29th, 2017|Klinička ispitivanja vesti|0 Comments

Lekovita Alfa – lipoinska kiselina u tretmanu dijabetesne neuropatije

Diabetes mellitus kao najrasprostranjenije metaboličko oboljenje ima veliki socijalni značaj i predstavlja veliki zdravstveni problem. Dijabetes je hronično progresivno oboljenje; karakteriše se hiperglikemijom i drugim biohemijskim poremećajima, nastalih usled neadekvatne produkcije ili neadekvatnog dejstva insulina u organizmu, koji dalje kontroliše metabolizam glukoze, masti i belančevina. I pored stalnog porasta broja obolelih, danas je dijabetes kontrolisano [...]

By | May 26th, 2017|Saveti stručnjaka, Vesti iz zdravstva|0 Comments

Regulative i standardi koji se koriste u sistemu donošenja odluka u oblasti kliničkih ispitivanja leka

Autor: MSC.sc. Milorad Stamenović  Odobravanje novog kliničkog ispitivanja leka/lekova podrazumeva da Sponzor kliničkog ispitivanja leka koji nema dozvolu za lek u RS ili leka za koji se predlaže upotreba mora ALIMS da podnese zahtev za odobrenje kliničkog ispitivanja i kompletnu dokumentaciju koja je u skladu sa zakonom i propisima. Sponzor prilaže dokumentaciju koja sadrži: sažetak [...]

By | April 25th, 2017|Klinička ispitivanja vesti|0 Comments

Dobra klinička praksa i Direktive EU o kliničkim ispitivanjima

Autor: MSC.sc. Milorad Stamenović Druge regulative u zemljama koje nisu deo Evropske Unije, kao one koje važe u Sjedinjenim Američkim Državama, imaju mnogo toga zajedničkog, tako da je ovaj deo koji je opisan u radu apsolutno primenljiv i na sve ostale zemlje. Dobra klinička praksa (GCP) predstavlja detaljan set preporuka u cilju da se standardizuje [...]

By | April 21st, 2017|Klinička ispitivanja vesti|0 Comments

Predlog centralizovanog sistema za pružanje usluga u procesima donošenja odluka u oblasti ispitivanja leka/lekova

Autor, MSc.sci. Milorad Stamenović U ovom delu rada predstavljen je predlog centralizovanog sistema za pružanje usluga u procesima donošenja odluka u oblasti kliničkih ispitivanja lekova koji je prvenstveno zasnovan na servisu za pružanje istih takvih usluga na teritoriji Republike Rumunije. Osim Republike Rumunije, veliki broj Evropskih država je uveo sistem Centralizovanog pružanja usluga u procesima [...]

By | April 13th, 2017|Klinička ispitivanja vesti|0 Comments

Kontaktirajte nas - Urednički odbor