DS

/DS

About DS

This author has not yet filled in any details.
So far DS has created 98 blog entries.

Sistem pružanja usluga u kliničkim ispitivanjima novog leka u nekim zemljama EU

U cilju opservacija sistema pružanja usluga i sistema odlučivanja u oblasti kliničkih ispitivanja lekova biće predstavljene Belgija, Hrvatska, Francuska i Holandija, kao članice Evropske Unije. Sve navedene države se pridržavaju medjunarodnih konvencija iz oblasti uredjenja kliničkih ispitivanja leka kao i standarda Dobre kliničke prakse i standarda Dobre proizvodjačke prakse. Sistem pružanja usluga u kliničkim ispitivanjima [...]

By | February 24th, 2017|Klinička ispitivanja vesti|0 Comments

Etika u kliničkim ispitivanjima

Etika je grana filozofije koja se bavi veoma starim pitanjima o dužnosti, časti, integritetu i pravdi. Etika predstavlja bazični koncept i fundamentalne principe prava čoveka. Uključuje principe univerzalnih vrednosti kao što su suštinski kvalitet i prirodna prava za sve ljude a u vezi sa pravom, imovinom, zdravljem i sigurnošću. [1] Istraživačka etika je grana primenjene [...]

By | February 22nd, 2017|Etika, Klinička ispitivanja vesti|0 Comments

Genetske mutacije kao novi faktor rizika za kardiovaskularne bolesti

Grupa naučnika otkrila je novi faktor rizika za kardiovaskularne (KVS)  bolesti,  koje predstavljaju jedan od glavnih uzroka oboljevanja i umiranja kod nas i u svetu. Mutacije u krvnim ćelijama uzrokovane procesom starenja izgleda da u značajnoj meri doprinose nastanku ateroskleroze i KVS oboljenja. Ogroman broj kliničkih istraživanja, ne samo iz oblasti kardiologije, već i ostalih [...]

By | February 6th, 2017|Vesti iz zdravstva|0 Comments

Biljni lekovi i dijetetski suplementi – najčešće interakcije sa lekovima

Biljni preparati koriste se već hiljadama godina u terapiji različitih stanja i oboljenja. Mnogi važni lekovi, odnosno farmakološki aktivne supstance, izolovani su upravo iz biljaka, kao što su morfin, rezerpin, penicilin, vinka alkaloidi, antikancerski lekovi, itd. Danas se biljni lekovi i dijetetski proizvodi kupuju bez recepta (tzv. OTC preparati) u vidu različitih čajeva, praškova, tableta, [...]

Proces dobijanja odobrenja za novo kliničko ispitivanje ili odobrenja za izmene i dopune u sistemu donošenja odluka u Republici Srbiji

Proces dobijanja odobrenja za novo kliničko ispitivanje ili odobrenja za izmene i dopune predstavlja sigurno jedan od najkompleksnijih zahteva na kojima se najjasnije vidi proces donošenja odgovarajućih odluka u Republici Srbiji.  Sistemom rukovodi kao najviša instanca Ministarstvo Zdravlja Republike Srbije posredstvom ALIMS-a (Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije). Proces koji je predstavljen (Slika 1) [...]

By | January 27th, 2017|Klinička ispitivanja vesti|0 Comments

Sistemi pružanja usluga u oblasti kliničkih ispitivanja lekova u svetu sa osvrtom na SAD

U okviru sistema odlučivanja u oblasti kliničkih ispitivanja lekova, svaka zemlja ponaosob ima odredjene sisteme koji u nekim slučajevima imaju više toga zajedničkog, dok u nekim drugim slučajevima postoje velike razlike u organizaciji sistema odlučivanja prilikom odobrenja i vodjenja kliničkih ispitivanja. Ono što je zajedničko za sve zemlje koje su navedene u ovom radu, to [...]

By | January 24th, 2017|Klinička ispitivanja vesti|0 Comments

Benefit probiotika i prebiotika – preporuke za primenu

 Šta su probiotici i prebiotici? Probiotici su kulture živih mikroorganizama koji primenjeni u odgovarajućoj koncentraciji imaju zdravstvenu benefit.  Predstavljaju tzv. „dobre“, odnosno korisne bakterije, koje normalno prisutne u crevima, povoljno utiču na varenje, a neophodne su za zdrav digestivni sistem i imunitet celog organizma. Prebiotici su teško svarljivi ugljeni hidrati koji predstavljaju nutrijente za korisne [...]

By | January 16th, 2017|Ishrana, Prirodno do zdravlja, Vesti iz zdravstva|0 Comments

Losartan + Grejpfrut

Losartan je antagonist angiotenzin II receptora, koristi se u terapiji hipertenzije i hronične srčane slabosti. Izbegavati upotrebu grejpfruta/soka od grejpfruta za vreme primene leka losartan. Moguće je smanjenje njegove efikasnosti pri istovremenom konzumiranju grejpfruta.

By | January 10th, 2017|Interakcije lekova, Interakcije lekova|0 Comments

Sakvinavir + Grejpfrut

Sakvinavir je antiretrovirusni lek, koristi se za terapiju odraslih pacijenata zaraženih HIV virusom. Izbegavati upotrebu grejpfruta/soka od grejpfruta za vreme primene leka sakvinavir. Grejpfrut može dovesti do povećanja koncentracije leka u krvi i samim tim povećanog rizika za ispoljavanje ozbiljnih neželjenih efekata leka.

By | January 10th, 2017|Interakcije lekova, Interakcije lekova|0 Comments

Ranolazin + Grejpfrut

Ranolazin je indikovan kao dodatna terapija za simptomatsku terapiju pacijenata sa stabilnom anginom pektoris (bol usled vaskularnog spazma u srcu). Izbegavati upotrebu grejpfruta/soka od grejpfruta za vreme primene leka ranolazin. Grejpfrut može dovesti do povećanja koncentracije leka u krvi i samim tim povećanog rizika za ispoljavanje ozbiljnih neželjenih efekata leka (iregularni i ubrzan srčani ritam, [...]

By | January 10th, 2017|Interakcije lekova, Interakcije lekova|0 Comments

Kontaktirajte nas - Urednički odbor