Interakcije lekova

/Interakcije lekova

Losartan + Grejpfrut

Losartan je antagonist angiotenzin II receptora, koristi se u terapiji hipertenzije i hronične srčane slabosti. Izbegavati upotrebu grejpfruta/soka od grejpfruta za vreme primene leka losartan. Moguće je smanjenje njegove efikasnosti pri istovremenom konzumiranju grejpfruta.

January 10th, 2017|Tags: , |0 Comments

Sakvinavir + Grejpfrut

Sakvinavir je antiretrovirusni lek, koristi se za terapiju odraslih pacijenata zaraženih HIV virusom. Izbegavati upotrebu grejpfruta/soka od grejpfruta za vreme primene leka sakvinavir. Grejpfrut može dovesti do povećanja koncentracije leka u krvi i samim tim [...]

January 10th, 2017|Tags: , |0 Comments

Ranolazin + Grejpfrut

Ranolazin je indikovan kao dodatna terapija za simptomatsku terapiju pacijenata sa stabilnom anginom pektoris (bol usled vaskularnog spazma u srcu). Izbegavati upotrebu grejpfruta/soka od grejpfruta za vreme primene leka ranolazin. Grejpfrut može dovesti do povećanja [...]

January 10th, 2017|Tags: , |0 Comments

Pimozid + Grejpfrut

Pimozid je antipsihotik, koristi se u terapiji različitih psihotičnih poremećaja. Izbegavati upotrebu grejpfruta/soka od grejpfruta za vreme primene leka pimozid. Grejpfrut može dovesti do povećanja koncentracije leka u krvi i samim tim povećanog rizika za [...]

January 10th, 2017|Tags: , |0 Comments

Nilotinib + Grejpfrut  

Nilotinib je antineoplastični lek, koristi se u terapiji hronične mijeloidne leukemije. Izbegavati upotrebu grejpfruta/soka od grejpfruta za vreme primene leka nilotinib. Grejpfrut može dovesti do povećanja koncentracije leka u krvi i samim tim povećanog rizika [...]

January 10th, 2017|Tags: , |0 Comments

Pazopanib + Grejpfrut

Pazopanib je antineoplastični lek, koristi se u terapiji karcinoma bubrega. Izbegavati upotrebu grejpfruta/soka od grejpfruta za vreme primene leka pazopanib. Grejpfrut može dovesti do povećanja koncentracije leka u krvi i samim tim povećanog rizika za [...]

January 10th, 2017|Tags: , |0 Comments

Fentanil + Grejpfrut

Fentanil pripada grupi lekova koji se zovu “opioidni analgetici”. Koristi se da spreči ili olakša bol tokom različitih tipova operacija. Izbegavati upotrebu grejpfruta/soka od grejpfruta za vreme primene leka fentanil. Grejpfrut može dovesti do povećanja [...]

January 10th, 2017|Tags: , |0 Comments

Felodipin + Grejpfrut

Felodipin pripada grupi lekova koji se zovu „blokatori kalcijumskih kanala“. Koristi se za lečenje povišenog krvnog pritiska i prevenciju bola usled vaskularnog spazma u srcu (angina pektoris). Izbegavajte upotrebu grejpfruta/soka od grejpfruta za vreme primene [...]

January 10th, 2017|Tags: , |0 Comments

Dronedaron + Grejpfrut

Dronedaron je antiaritmik (lek za terapiju nepravilnog srčanog ritma) indikovan kod odraslih, klinički stabilnih pacijenata koji su imali ili imaju nepermanentnu atrijalnu fibrilaciju (AF), u cilju sprečavanja njenog ponovnog javljanja ili usporavanja ventrikularne frekvencije. Izbegavajte [...]

January 10th, 2017|Tags: , |0 Comments

Kolhicin + Grejpfrut

Kolhicin je lek za terapiju gihta. Izbegavajte upotrebu grejpfruta/soka od grejpfruta za vreme primene leka kolhicin. Grejpfrut može dovesti do povećanja koncentracije leka u krvi i samim tim povećanog rizika za ispoljavanje neželjenih efekata leka [...]

January 10th, 2017|Tags: , |0 Comments

Kontaktirajte nas - Urednički odbor