Izvor:RTS.rs    Foto:Flickr

Surogat majčinstvo ili rađanje za drugog, uskoro bi trebalo da bude pravno regulisano i u Srbiji.
Taj vid odnosa biće uređen Građanskim zakonikom, koji bi trebalo da bude usvojen u drugoj
polovini naredne godine.Surogat materinstvo biće dozvoljeno isključivo kao metod lečenja, a ne
izbor načina reprodukcije.Ugovorom, koji će se overavati u sudu, uređivali bi se odnosi između
majke koja će nositi i roditi dete za drugu ženu i njenog supružnika ili vanbračnih partnera i nije
predviđena novčana naknada za surogat majku.Komisija za izradu Građanskog zakonika pošla je
od činjenice da i onim parovima koji na drugi način ne mogu da postanu roditelji, treba obezbediti
pravo na roditeljstvo, što je garantovano i Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i
slobodama.”Barem jedan od nameravanih roditelja je i biološki roditelj, a može se desiti da i oba
budu biološki roditelji, u onim slučajevima kada recimo žena može da proizvede jajnu ćeliju ali
zbog nekih drugih medicinskih razloga ne može da nosi i rodi dete ili ako ona ne može ni da
proizvede jajnu ćeliju – da se koriste jajne ćelije treće žene, donorke”, kaže Olga Cvejić Jančić iz
Komisija za Građanski zakonik.I stručnjaci koji pomažu parovima u lečenju neplodnosti podržavaju
uvođenje surogat materinstva, ali navode da su nam najpre neophodna druga zakonska
rešenja.”Ja mislim da je to dobro rešenje, mislim da se populacija ljudi koji boluju od steriliteta
povećava, to možemo da vidimo i po zahtevima za vantelesnu oplodnju,” kaže direktorka GAK
“Narodni front” Snežana Rakić.Pokrajinska sekretarka za zdravstvo Vesna Kopitović smatra da još
nije vreme za surogat majke u Srbiji.”Iz ugla struke smatram da uvođenje surogat majke danas u
Srbiji još ne bi bilo dobro rešenje, pre nego što uvedemo zakon koji reguliše donaciju
spermatozoida i janih ćelija”, kaže Kopitovićeva.Kako RTS saznaje, u novom zakonu o
biomedicinski potpomognutoj oplodnji biće dozvoljena donacija reproduktivnih ćelija, ali ne i
surogat materinstvo.”Taj zakon je dobio pozitivnu ocenu Evropske komisije, očekujemo ga u
skupštinskoj proceduri u toku sledeće godine”, kaže direktor Uprave za biomedicinu Ministarstva
zdravlja Nenad Milojičić.Koliko smo kao društvo i država spremni za surogat materinstvo zavisi i
od uređenosti zdravstvenog i pravnog sistema, ali i psihologije ljudi.”Ono što svakako treba izbeći
jeste eksploatacija. U surogat majčinstvu nema ničega lošeg ukoliko se nemogućnost rađanja
dece kod nekog para rešava tako”, kaže Vojin Rakić sa Katedre za bioetiku Uneska.Da bi se
izbegao reproduktivni turizam, nacrtom zakonika predviđeno je da ugovor o surogat materinstvu
mogu da zaključe samo domaći državljani ili osobe koje imaju boravište u Srbiji najmanje tri ili pet
godina, što će biti precizirano tokom javne rasprave.Rađanje za drugog dozvoljeno je u Rusiji,
Ukrajini, Gruziji, Grčkoj, Izraelu, Engleskoj, Belgiji, Holandiji, Indiji, u pojedinim američkim
državama, Kanadi i Australiji.
Datum: 23.12.2015
Medij: www.rts.rs
Link: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2151135/Surogat+materinstvo+u+Srbiji+kao+metod+le%…
Autori:
Teme: Ministarstvo zdravlja
Naslov: Surogat materinstvo u Srbiji kao metod lečenja
Napomena:
2GL